Čišćenje i održavanje klima uređaja

Klima uređaji su sastavni dio prostora u kojem boravimo, te ih je stoga potrebno redovito održavati i čistiti kao što održavamo i ostale dijelove životnog prostora. Redovito i ispravno održavani klima uređaj omogućuje nam da ugodno boravimo u prostoriji.

U nastavku vas upoznajemo s osnovama održavanja i čišćenja klima uređaja za hlađenje i grijanje. Dio aktivnosti možete samostalno odraditi, dok dio aktivnosti treba prepustiti stručnim osobama - serviserima.
Zašto održavati klima uređaj
Klima uređaj prvenstveno se održava kako bi se osigurala tehnička ispravnost uređaja te higijena zraka.

Održavanje tehničke ispravnosti klima uređaja podrazumijeva provjeru ispravnosti rada dijelova uređaja kako bi isti pružio učinkovit rad. Neučinkovit rad uređaja (slabo hlađenje, slabo grijanje, buka, čudni zvukovi, …) prvenstveno su posljedica prisutnosti objekata kojima nije mjestu u uređaju (lišće, prašina, …).

Provjeru tehničke ispravnosti uređaja, i eventualni popravak, može obavljati samo osoba koja je stručno obučena za održavanje klima uređaja. Nikad se nemojte upuštati sami u „servisiranje“ uređaja, jer isto zahtijeva posjedovanje posebnih vještina kao i posebnih alata i uređaja.

Čišćenje klima uređaja izvodi se prvenstveno zbog higijene uređaja i zraka koji kroz njega prolazi. Neredovito čišćeni uređaj za posljedicu može imati nepovoljan utjecaj na zdravlje. U većini slučajeva samostalno možete čistiti dostupne dijelove klima uređaja koji su predviđeni za čišćenje od strane korisnika (npr. filtri).

Posebnu pozornost treba posvetiti redovitom čišćenju filtera jer se na njima zadržavaju čestice prašine, insekti, bakterije i ostali mikroorganizmi. Zrak iz klima uređaja koji se neredovito čiste loše je kvalitete i često neugodnog mirisa.
Kada održavati klima uređaj
Kako bi klima uređaj optimalno hladio i grijao, učinkovito trošio energiju, pritom i štedio, te služio pročišćavanju ustajalog zraka u zatvorenim prostorijama, potrebno ga je redovito održavati i servisirati. Samo redovitom brigom o klima uređajima osiguravamo njihovu dugovječnost i optimalno funkcioniranje, stoga redovito održavajte svoj klima uređaj.

Prije sezone

Najčešće klima uređaji rade u ljetnom razdoblju što znači da veći dio godine uređaj miruju. Tijekom mirovanja u uređaju se nakuplja prašina, a vrlo često uređaj ostaju neočišćeni (filtri) od prethodne sezone. Stoga je vrlo važno, čak i obavezno, prije početka rada klima uređaja u novoj sezoni isti temeljito očistiti, te provjeriti tehničku ispravnost.

Dio aktivnosti možete i sami obaviti. Na primjer, možete oprati filtre i vanjski dio jedinice klima uređaja. Ostale aktivnosti treba obaviti stručna osoba ovlaštenog servisa klima uređaja. Budući da stručne osobe također čiste filtre u sklopu redovitog servisa, sve aktivnosti možete prepustiti njima.

Nakon obavljenog odražavanja uređaja, od servisera obavezno tražite izvještaj o obavljenom poslu kako biste točno znali što je učinjeno i što je eventualno potrebno dodatno učiniti.

Tijekom sezone

Tijekom sezone hlađenja i grijanja, klima uređaj ne treba zanemariti. Redovito treba uklanjati prašinu i čistiti filtre unutarnje jedinice. Periodički treba dezinficirati unutarnju jedinicu kako bi se osigurala maksimalna kvaliteta zraka, te dezinficirati drenažnu tavu. Vanjsku jedinicu treba pregledati i iz jedinice ukloniti granje, lišće i slične objekte koji mogu utjecati na rad uređaja. Vizualno provjerite jesu li ventili vanjske jedinice „zaleđeni“ što je znak nedostatka rashladnog plina ili neispravnog rada uređaja. Ukoliko primijetite bilo kakve nepravilnosti u radu uređaja (slabo hlađenje, neprirodni šumovi i sl.), obavezno zovite ovlaštenog servisera. Uobičajena je praksa pozvati instalatera koji je uređaj i montirao. Ukoliko on nije dostupan, tada se zove drugi serviser.

Nakon sezone

Nakon sezone, klima uređaj treba pripremiti za mirovanje. Priprema uređaja za mirovanje vrlo je slična pripremi uređaja za početak sezone. Klima uređaj prije svega treba dezinficirati i očistiti filtere, jer su se u njima nakupile čestice prašine, insekti i mikroorganizmi. Po mogućnosti fizički zaštitite vanjsku jedinicu klima uređaja od vremenskih elemenata, a unutarnju jedinicu od nakupljanja prašine. Uređaj isključite iz struje.
Kako održavati klima uređaj
Klima uređaje treba, najmanje jednom godišnje, servisirati i to prije sezone visokih temperatura. Na taj način vaš će klima uređaj biti pravovremeno pripremljen za rad.

Prilikom montaže klima uređaja pripazite na lokaciju koju ste odabrali za montažu. Osim tehničkih zahtjeva za ugradnju, klima uređaj treba biti na dohvatljivoj poziciji kako biste ga mogli redovito održavati.

Čišćenje filtera

Čišćenje filtera je aktivnost koju koju možete i sami obavljati. Dovoljno vam je malo dobre volje i malo vremena. Filter se provjerava svaka dva mjeseca u sezoni hlađenja/grijanja, a preporučljivo je i češće kod onečišćenih okolina, prisutnosti kućnih ljubimaca ili intenzivnijeg korištenja klima uređaja.

Pažljivo pročitajte upute o održavanju uređaja i, ako ste u dvojbi, pozovite ovlaštenog servisera. Treba znati da se određeni filteri mogu čistiti, dok se određeni mijenjaju. Savjetujte se sa seviserom koje filtere čistiti, a koje filtere mijenjati.

Prije čišćenja, ugasite klima uređaj i isključite ga iz struje. Otvorite poklopac unutarnje jedinice i prema uputama izvadite filter koji se može čistiti. Odstranite eventualne veće objekte s filtera, a zatim filter operite toplom vodom. Po želji filter možete tretirati sredstvom za dezinfekciju (savjetujte se sa serviserom). Ostavite filter da se osuši i zatim ga vratite u klima uređaj. Filter obavezno treba biti suh prije vraćanja u klima uređaj.

Čišćenje unutarnje jedinice

Briga o čistoći i higijeni unutarnje jedinice svrstava se u osnovni korak ka dugovječnosti Vašeg uređaja.
Redovito provjeravajte sprečava li nešto ulazak ili izlazak zraka iz uređaja. Provjeravajte curi li voda iz uređaja na mjestima gdje nije predviđeno. O svakoj nepravilnosti u radu obavijestite stručnog servisera.

Čišćenje vanjske jedinice

Vanjska jedinica uređaja izložena je raznim vremenskim utjecajima (sunce, kiša, vjetar, …). Redovito provjeravajte izgled uređaja, te da li se u njemu nalaze neželjeni objekti (lišće, granje, …). Ukoliko možete, sami uklonite neželjene objekte, a za sve ostale pozovite ovlaštenog servisera.

Adekvatne proizvode za čišćenje svog klima uređaja možete pronaći u našoj trgovini.